Skip to main content

Meer gemoedsrust voor de patiënt

Indien u ooit als patiënt een arts hebt geconsulteerd, weet u dat het een overweldigende ervaring kan zijn. De MedGezel is uw coach, die steeds waakt of u het nog volgt, en die achteraf in een meer ontspannen setting alles nog eens met u door loopt. De MedGezel helpt u rustig en weloverwogen de voor u passende keuzes te maken.

Ik was beter voorbereid omdat ik vooraf nog eens na kon denken over wat er allemaal ging komen en hoe dat effect zou hebben op mezelf en op mijn leven. Ook was ik rustiger en minder zenuwachtig.

Na een gedegen kennis- en voorbereidingsgesprek ben ik vol vertrouwen met een MedGezel het bezoek aan het ziekenhuis ingegaan. Tijdens de gedachtewisseling met de specialist heb ik zijn aanwezigheid en steun als zeer nuttig ervaren.

Tonnis Wieringa

Het is de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer dat ik een beroep zal doen op een MedGezel. Ik kan eenieder bij een consult aan een arts de begeleiding van een MedGezel van harte aanbevelen!

Tonnis Wieringa

Jullie moeten gewoon doorzetten en alle mensen in opleiding moeten eerst MedGezel worden zodat ze weten hoe het is voor de patiënt.

Door de aanwezigheid van een MedGezel heb ik veel meer uit het consult gehaald. Er ging een wereld voor mij open toen ik begreep dat er toch een behandeling is voor mijn klachten. Zonder de voorbereiding samen met de MedGezel waren deze belangrijke zaken niet aan de orde gekomen.

Chiel Hemelaar

Wat kan een MedGezel betekenen voor u als patiënt?

Als patiënt moet u zich overgeven aan de professionele zorg van een huisarts of medisch specialist. Veel mensen gaan geheel onvoorbereid naar de dokter. Terwijl het gaat over belangrijke zaken (soms zelfs over leven en dood) en u allerlei keuzes moet maken. Een MedGezel kan u helpen om beter voorbereid het consult in te gaan. Bijvoorbeeld door samen met u na te denken over wat u écht belangrijk vindt in het leven. Door stil te staan bij uw privé- en werkomstandigheden en uw ideeën over de toekomst.

Het doktersbezoek voorbereiden

Een doktersbezoek verloopt meer gestructureerd en levert meer op als u vooraf een lijstje met vragen opstelt. Een MedGezel kan u daarbij helpen. Ook tijdens het bezoek aan uw arts staat (of zit) de MedGezel letterlijk naast u. Als een coach die u helpt bij het formuleren van uw wensen en stellen van – ook lastige – vragen.

“Ik was beter voorbereid omdat ik vooraf nog eens na kon denken over wat er allemaal ging komen en hoe dat effect zou hebben op mezelf en op mijn leven. Ook was ik rustiger en minder zenuwachtig.”

Nabespreking brengt helderheid achteraf

Kent u dat? Dat u na een doktersbezoek de helft van alles wat besproken is alweer bent vergeten? Dat is heel normaal, want u krijgt in één keer veel informatie. Van uitleg over uw symptomen en technische details over de behandeling tot gedetailleerde instructie over medicijngebruik. Vaak gaat het over ernstige en emotionele zaken, met alle spanning van dien. Ook hierbij kan de MedGezel goede ondersteuning bieden. Hij of zij geeft u na het gesprek een overzicht van wat er besproken is en kan u eventueel meer complexe zaken nog eens rustig -in een ontspannen sfeer- uitleggen. Bovendien maakt de MedGezel een beveiligd verslag van het consult, zodat u dit achteraf thuis nog eens rustig kunt nalezen en eventueel kunt delen met familie of vrienden. Dit is meteen ook een mooie basis voor een eventueel volgend doktersbezoek.

Onze MedGezellen begeleiden u in drie stappen:

Uw Medgezel:

1

Bereidt de afspraak bij de arts met u voor. Al uw wensen en behoeften komen aan bod

2

Ondersteunt u tijdens uw afspraak bij de arts. Uw persoonlijke verhaal staat centraal

3

Bespreekt na afloop de bevindingen met u om zeker te zijn dat u alles begrepen hebt, en maakt een verslag voor u in begrijpelijke taal

Door de ondersteuning van de MedGezel bent u goed op de hoogte van uw eigen gezondheidssituatie en kunt u betere keuzes maken. Tegelijk helpt u een arts in opleiding, want de MedGezel leert zich in te leven in uw wensen en behoeften. U draagt zo bij aan het ontwikkelen van meer compassie bij artsen voor hun patiënten.

“Na een gedegen kennis- en voorbereidingsgesprek ben ik vol vertrouwen met een MedGezel het bezoek aan het ziekenhuis ingegaan. Tijdens de gedachtewisseling met de specialist heb ik zijn aanwezigheid en steun als zeer nuttig ervaren.”

Tonnis Wieringa

Wilt u een MedGezel? Neem contact op met uw ziekenhuis!

De inzet van MedGezellen is nog niet overal in Nederland beschikbaar. Maar in principe moet het overal mogelijk zijn. Bent u onzeker over toekomstig doktersbezoek of zit u al in ‘de molen’ en hebt u behoefte aan ondersteuning door een jonge en enthousiaste coach met al een redelijke medische achtergrond? Ondersteun uzelf én de toekomstige artsen door u te laten coachen door een MedGezel. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met uw ziekenhuis.

Neem contact op!