Skip to main content

Betere resultaten voor minder geld

Patiënten met een MedGezel aan hun zijde zijn beter voorbereid op het consult, zijn zich meer bewust van hun eigen wensen en behoeftes, en voelen zich meer op hun gemak. Dit draagt bij aan hun welzijn en hun herstelproces. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit op termijn leidt tot meer rendement tegen lagere kosten.

De betrokken medici zijn goed te spreken over de begeleiding van hun patiënten, al was het maar omdat ze zeker zijn dat hun advies beter landt bij de patiënt en dus meer ter harte genomen wordt. En ten slotte, maar zeker zo belangrijk… een MedGezel krijgt gaandeweg meer gevoel voor de positie en de gevoelens van de patiënt en groeit daardoor uit tot een empathische en daarmee betere en meer effectieve arts.

Synergy is better than my way our your way. It's our way.

Stephen Covey

Steeds meer ziekenhuizen doen mee

De positieve impact van MedGezel is niet gebaseerd op gevoel maar onderbouwd door onze ervaringen in de praktijk, onder andere een pilot in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Enkele opvallende uitkomsten:

  • De patiënten zijn zich na afloop meer bewust van hun ziektebeleving door een betere voorbereiding en het stellen van andere vragen;
  • Het effect van de ziekte en de behandeling op het dagelijks leven van de patiënt wordt in aanwezigheid van een MedGezel beter belicht bij de behandelend arts;
  • Patiënten ervaren de aanwezigheid van een MedGezel als plezierig;
  • 90% van de patiënten zou nogmaals gebruik willen maken van een MedGezel;
  • 100% van de patiënten zou een MedGezel aanbevelen aan andere patiënten;
  • Geneeskundestudenten zijn positief over hun werkzaamheden als MedGezel. Zij leren de juiste vragen stellen en kunnen zich beter inleven in de mens achter de patiënt. Dat is belangrijk voor de opleiding tot arts;
  • Medisch specialisten ervaren de aanwezigheid van een MedGezel als positief. Het geeft ze rust en vertrouwen dat na afloop van het consult hun adviezen nog eens door de MedGezel worden besproken met de patiënt.

“Het was prettig om te weten, dat de MedGezel na afloop nog eens mijn verhaal zou herhalen. Zeker bij die patiënten waarbij ik twijfelde of mijn verhaal wel goed was aangekomen. Dat geeft rust.”

Jos Hoes, reumatoloog Bravis ziekenhuis

Compassie als helende kracht

In zijn boek ‘Compassionomics : The Revolutionary Scientific Evidence That Caring Makes a Difference’ toont Dr. Stephen Trzeciak wetenschappelijk aan dat compassie voor patiënten, medewerkers en studenten iedereen beter maakt. De ervaringen van artsen die met hun patiënt ook een MedGezel op spreekuur kregen zijn dan ook positief. Iedereen is het erover eens dat de patiënt recht heeft op ‘Samen Beslissen’. Dit kan alleen als de patiënt alle informatie goed heeft begrepen én als de arts ook de mens achter de patiënt heeft leren kennen.

“Ik vond het een voorrecht om een kijkje te mogen hebben in het leven van de patiënt. Nu pas valt op hoeveel kleine dingen er komen kijken die echt een verschil kunnen maken.”

Astrid van Ovost, geneeskundestudent en MedGezel

Concrete voordelen van een MedGezel

Het opleiden en inzetten van MedGezellen in uw zorgorganisatie zet een duurzame beweging in gang met positieve effecten op meerdere niveaus:

1

Meer gemoedsrust en welzijn voor de patiënten

2

Stimuleren van gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer

3

Voorkomen van stress en burn-out bij (toekomstige) zorgprofessionals

4

Afname van kosten voor onnodige zorg, herhaalconsulten en klachten door miscommunicatie

Goed nieuws voor de toekomst van de gezondheidszorg dus! Ons vooruitstrevende, krachtige én verrassende concept heeft inmiddels diverse opleidingsziekenhuizen en geneeskundefaculteiten overtuigd om mee te doen. Ze gaan het concept van MedGezel verder ontwikkelen en inpassen in de opleiding tot arts. Sterker, er zijn zelfs al initiatieven om het MedGezel-traject ook aan bestaande, ervaren artsen aan te bieden om hun compassie te vergroten. Met deze ontwikkelingen zetten we enorme stappen in het bij elkaar brengen van de mens achter de patiënt én de mens achter de dokter.

Meer weten over MedGezel?

Wilt u als opleidingsorganisatie, als ziekenhuis of als zorgprofessional meewerken aan de introductie en verdere uitrol van MedGezel in het Nederlandse zorglandschap? Compassie integreren als structureel onderdeel van de behandeling van uw patiënten? Samen Beslissen concreet maken in uw organisatie?

Neem contact met ons op.