Over ons

Sociale Onderneming MedGezel is opgericht door medisch specialist Michaëla Kuijpers in samenwerking  met Studentaanhuis en De Geneeskundestudent (de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger voor geneeskundestudenten).

MedGezel wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit:

^

Hoogleraar Chirurgie in het bijzonder Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare Amsterdam
UMC: Prof. Dr. Drs. M.P. (Marlies) Schijven (Voorzitter Raad van Advies)

^

Hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg RadboudUMC/NIVEL: Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen

^

Hoogleraar Gezondheidsrecht AMC/UvA: Prof. dr. mr. J (Johan) Legemaate

^

Hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie UMCU en Senator D66: Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord

^

Inspecteur-Generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde

^

Voorzitter en Afgevaardigde namens het Bestuur van De Geneeskundestudent: Amir Abdelmoumen

^

Medisch Specialist: Dr. P (Paul) Berger, Vaatchirurg en Medisch Adviseur Achmea

^

Medisch Specialist: Ralph So, Intensivist en Medisch Manager Kwaliteit, Patiëntveiligheid en Innovatie ASZ

^

Huisarts en Voorzitter Twentse Huisartsen Onderneming Oost-Nederland: R.A.M.H. (Rob) Vrenken

^

Oprichter Student aan Huis: Jan Morriën

^

Directeur KBO-PCOB Seniorenorganisatie: Drs. M.G.B. (Manon) Vanderkaa 

^

Directeur Stichting Kind & Ziekenhuis: Hester Rippen

^

Emeritus Hoogleraar Economie VU en Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State: Prof. Dr. A.F.P. (Age) Bakker

^

Algemeen directeur VREST en Adviseur Dataveiligheid, Datamanagement en Data-acquisitie: Dr. Ir. E.E. (Eelco) Kunst

Heeft u vragen?