Skip to main content
Geen categorie

Gastblog MedGezel: Het Hart achter de Persoonsgerichte Anamnese

By 24 februari 2022No Comments

MedGezel traint geneeskundestudenten tot medisch coach van patiënten bij artsenbezoek. Daardoor leren deze studenten patiënten beter te begrijpen, groeit hun empathie en worden ze betere medici. In deze gastblog van Zorg van Nu vertelt Giliam Kuijpers, algemeen directeur van MedGezel, meer over het innovatieve opleidingsinstituut. 

“Kom je naast me zitten?” Deze woorden zal een patiënt niet vaak zeggen in de spreekkamer. De dokter zit traditiegetrouw tegenover de patiënt en niet zelden voelt de patiënt zich kwetsbaar en afhankelijk.

Om een brug te slaan tussen de expertise van de (toekomstige) dokter en de belevingswereld van de patiënt hebben we in 2017 sociale onderneming MedGezel opgericht. Niet alleen staan de wensen en behoeftes van de patiënt centraal binnen deze zorginnovatie, ook het empathisch vermogen van de toekomstige artsen van Nederland komt ruim aan bod binnen de opleiding van de MedGezellen.

Wat is MedGezel?

Het concept is verrassend eenvoudig en bestaat uit drie heldere stappen: de MedGezel heeft een voorgesprek met de patiënt en leert zo alle belangrijke aspecten uit het leven van de patiënt kennen. Samen bezoeken de patiënt en de MedGezel vervolgens de medisch specialist. De MedGezel zit naast de patiënt en ondersteunt op deze wijze het proces van Samen Beslissen in de spreekkamer. Na afloop neemt de MedGezel nog eens rustig alle belangrijke informatie door die de medisch specialist met de patiënt heeft besproken. Dat geeft rust, begrip en meer overzicht voor patiënt én dokter.

Wie zijn de MedGezellen?

De coassistenten die graag MedGezel willen worden volgen een tweedaagse Powertraining tot Medisch Coach. Op dag één leren zij alle aspecten kennen rondom persoonlijk leiderschap. “Wie ben ik” is dan de rode draad. Vanuit compassie voor hun eigen sterktes en zwaktes starten zij dag twee met een persoonlijke presentatie. Dag twee staat vervolgens in het teken van “wie is de ander”. De MedGezellen leren dan de fundamenten van coaching en oefenen met de persoonsgerichte anamnese.

Samen Begrijpen

Met deze zorginnovatie slaan wij een brug tussen medisch onderwijs en Samen Beslissen. Wij geloven dat compassie aan de basis ligt van Samen Begrijpen. Samen Begrijpen is de opmaat naar Samen Beslissen. Onze ervaringen tot dusverre zijn hartverwarmend en oprecht. Als iedere toekomstige dokter in Nederland de basis van MedGezel leert kennen én gebruiken zal onze zorg als vanzelf transformeren naar Samen Begrijpen in de spreekkamer.

De nodige uitdagingen

So far so good. Tijdens onze MedGezel reis van de afgelopen jaren hebben we vele enthousiaste reacties gekregen van patiënten, coassistenten én dokters. We hebben echter ook geleerd dat een onderwijsinnovatie gebaseerd op compassie binnen de medische wereld niet vanzelfsprekend is. Het zorglandschap bestaat ook uit harde cijfers, productie en digitalisering. Geld en belangen kunnen het idealisme vertroebelen. Alle goede bedoelingen ten spijt. Wie zit er nu te wachten op de persoonsgerichte anamnese als een consult slechts 10 minuten duurt en de wachtkamer vol zit met patiënten? Wie zit er nu te wachten op een opleiding tot medisch coach als de geneeskunde opleiding bomvol noodzakelijke en medisch gerelateerde onderwerpen zit?

‘Heart based’ transformatie

Bij de start van onze (torenhoge) ambities hadden we ons niet gerealiseerd dat we bezig zijn met een echte “heart based” transformatie van de gezondheidszorg. Dat vraagt heel veel geduld, volharding en vertrouwen. Ook hadden we geen rekening gehouden met de Corona crisis die in maart 2020 een forse vertraging inluidde van de MedGezel opschaling in Nederland. Maar zoals Winston Churchill ooit al eens zei “never waste a good crisis!”. Door de vertragingen werden we gedwongen om andere paden te gaan bewandelen en onze horizon te gaan verbreden. We zijn aan de slag gegaan met de digitale MedGezel en we leerden heel verrassend dat empathie en Samen Begrijpen ook digitaal impact kunnen hebben. Daarnaast leerden we dat een dergelijke sociale innovatie pas echt goed uit de verf kan komen als alle stakeholders zich betrokken voelen bij niet alleen de doelstelling maar ook de totstandkoming van de innovatie. Het “not invented here syndrome” kan een succesvolle opschaling van een goed idee in de weg staan.

Het vervolg van MedGezel

Tijdens de opleiding tot MedGezel staan de vier krachten van persoonlijk meesterschap centraal: The Power to Withdraw, The Power to Accept, The Power of Choice en The Power of Impact. De afgelopen weken hebben we samen met Pontes NL onze eigen powercirkel doorlopen door te vertragen en te reflecteren op onze eigen keuzes, strategieën en ook onze impact. Dat we diepgaand en impactvol de gezondheidszorg kunnen transformeren vanuit het hart met MedGezel is voor ons geen vraag meer. Daar vertrouwen we op. De wijze waarop en de vorm van het eindresultaat mogen we echter loslaten en overgeven aan onze stakeholders en het zorgveld. Met onze inspiratie kunnen we de MedGezel vlam gaan doorgeven bijvoorbeeld in de vorm van een licentiemodel met ook een rol voor e-learning en digitale begeleiding.

Met frisse moed verder

Onze stakeholders kunnen ons hierbij ondersteunen met een praktisch ambassadeurschap in woord en daad. Transformatie van de gezondheidszorg hoeft echt niet duur te zijn. “Put your money where your mouth is”, so to speak. De wensen en behoeftes van de patiënten centraal en daarnaast een hoofdrol voor empathie van de toekomstige generatie artsen. Daar kun je eenvoudigweg niet tegen zijn. Daar kun je alleen maar voor zijn vanuit het hart. Wij zijn de STZ organisatie zeer dankbaar en erkentelijk voor hun enthousiaste ondersteuning van ons initiatief. Dat geeft ons heel veel positieve energie en nieuwe ideeën, waardoor we in 2022 kunnen gaan opschalen binnen de STZ ziekenhuizen. Wij gaan er weer voor!

Kijk voor meer informatie over MedGezel op www.noukn24.sg-host.com en www.olvg.nl

MedGezel is één van de finalistenvan de STZ-innovatiechallenge. Bekijk ook de andere genomineerde innovaties via https://www.stz.nl/74086/actueel/stzinnovatiechallenge-2021