Sociale Onderneming MedGezel wint Social Grow Sessions 2018 Award

Sociale Onderneming MedGezel wint Social Grow Sessions 2018 Award

Oprichtster van MedGezel Giliam Kuijpers ziet haar missie weer een stuk dichterbij komen met de Award voor haar social enterprise.

We zijn heel trots en blij dat MedGezel een prestigieuze prijs heeft gewonnen: De Social Grow Sessions Award 2018. Oprichster Giliam Kuijpers mocht de prijs gisteren in ontvangst nemen nadat de jury 38 plannen voor nieuwe sociale ondernemingen had beoordeeld. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden en dat is een mooie opsteker voor de officiële start van MedGezel begin 2019.
U kunt in en rond enkele steden in Nederland nu al gebruik maken van een MedGezel. Uw eigen student geneeskunde (ouderejaars) of coassistent gaat dan met u mee op artsenbezoek met als doel: betere informatievoorziening voor de patiënt, betere voorbereiding van de gesprekken, minder vervolgvragen aan de arts en de MedGezel leert weer veel van de patiëntzijde, wat het leerproces van de arts in wording op stimulerende wijze bevordert.

 

Vrest ondersteunt Sociale Onderneming MedGezel

Vrest ondersteunt Sociale Onderneming MedGezel

Vrest en MedGezel hebben vandaag hun samenwerking bekrachtigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst, met veel aandacht voor informatiebeveiliging, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sociale Onderneming MedGezel leidt geneeskundestudenten en coassistenten op tot medisch coach. Deze medisch coaches ondersteunen patiënten voor, tijdens en na hun artsenbezoek. Zodat zij in alle rust en in begrijpelijke taal het advies van de dokter tot zich kunnen laten komen en dit kunnen bespreken met iemand die verstand van zaken heeft.

Vrest ondersteunt MedGezel gedurende het gehele proces van voorbereiding van een gesprek tot verslaglegging. Wij hopen zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van onze nieuwe dokters, onder meer ter voorbereiding op hun vervolgopleiding en verdere loopbaanportfolio-ontwikkeling.

Wilt u meer weten over VREST, klik dan hier: www.vrest.com

Ik volg mijn hart

Ik volg mijn hart

IK VOLG MIJN HART! GI­LI­AM KUIJ­PERS, SO­CI­AL EN­TRE­PRE­NEUR, MED­GE­ZEL

Mijn ver­haal be­gint en ein­digt al­tijd met de uit­spraak: Volg je hart. Dat ben ik ook gaan doen. Tot voor kort stel­de ik mij­zelf voor als “Ik ben kin­der­arts”, maar dat doe ik niet meer. Ik ben vrij van al­le ver­wach­tin­gen die een be­paal­de rol met zich mee­brengt en heb me he­le­maal los ge­wor­steld van al­le struc­tu­ren.

Voor het volledige verhaal en de beweegredenen van oprichtster Giliam Kuijpers klikt u op de knop.

Klik Hier
Zorgbuddysysteem MedGezel van start

Zorgbuddysysteem MedGezel van start

Oprichtster Giliam Kuijpers aan het woord
Het idee van MedGezel komt uit de koker van kinderarts Giliam Kuijpers. ‘Ik heb letterlijk mijn hart gevolgd’, zegt Kuijpers. ‘Na een hartinfarct zat ik plots aan de andere kant van de tafel. Zelf als dokter merkte ik dat ik last had van de cultuur in het ziekenhuis. Je bent afhankelijk en hebt last van emoties. Daarom is het echt nodig dat een onafhankelijk specialist je ondersteunt.’

In Den Haag wordt al langer gesproken over dit soort ‘zorgbuddy’s’. Het CDA wilde de zorgbuddy landelijk als vrijwillige positie invoeren. Met MedGezel geeft Kuijpers gehoor aan die oproep.

Nieuwe generatie specialisten
Volgens Kuijpers snijdt het mes met dit project aan twee kanten. ‘Niet alleen de patiënt en arts zijn hiermee geholpen, we leiden ook een nieuwe generatie medisch specialisten op die de patiënt beter zullen begrijpen.’

In heel Nederland
De pilot van MedGezel draait zes maanden in het UMC in Groningen. Als het slaagt dan wordt MedGezel verder uitgerold. Als tweede staat het Amsterdam op de lijst, uiteindelijk hoopt Kuijpers dat ‘haar’ MedGezellen landelijk worden ingezet.

Medisch studenten gekoppeld aan patiënten bij artsenbezoek

De nieuwe, sociale onderneming, MedGezel heeft hiervoor 50 “artsen van de toekomst” opgeleid die dit innovatieve zorgconcept gaan uitrollen. Te beginnen in Groningen. Oprichtster is kinderarts Giliam Kuijpers en de missie is om zoveel mogelijk patiënten te helpen in de vaak stressvolle periode rond een ziekenhuis bezoek.

Een bezoek aan een dokter in een ziekenhuis brengt vaak spanningen met zich mee. Veel mensen zien daar erg tegen op en meer dan de helft zegt na afloop niet precies te hebben begrepen of onthouden wat de arts heeft gezegd. En voor veel patiënten is het niet mogelijk om familie of vrienden mee te nemen ter ondersteuning. Oprichtster van MedGezel Giliam Kuijpers weet het zeker: “MedGezel gaat veel baat brengen op drie fronten, de patiënt weet zeker dat hij of zij maximaal voorbereid op artsenbezoek gaat en goed geïnformeerd weer thuis komt. De artsen besparen kostbare tijd omdat ze dingen niet meerdere keren hoeven uit leggen of na afloop worden benaderd met aanvullende vragen en de studenten doen ervaring op aan de “andere kant van de stethoscoop” en hebben een mooie bijbaan in hun eigen vakgebied.”

MedGezel werkt met veel partijen samen waaronder Studentaanhuis.nl die de back office beheert, De Geneeskundestudent die onder andere de studenten aanbrengt en Vrest om een goed beveiligd patiëntendossier aan te leggen. Ook is er een Raad van Advies die bestaat uit prominenten uit de zorgsector. (zie www.medgezel.nl )

MedGezel is een sociale onderneming wat wil zeggen dat als er winst wordt gemaakt het grootste gedeelte wordt ingezet om minder draagkrachtigen financieel te ondersteunen. Patiënten kunnen zich aanmelden via de website www.MedGezel.nl waar ook alle informatie is te vinden.

Medisch studenten gekoppeld aan oudere patiënten bij artsenbezoek

Vanaf nu is het voor inwoners van de provincie Groningen mogelijk om een geneeskundestudent mee te nemen op artsenbezoek. De nieuwe sociale onderneming MedGezel heeft hiervoor 50 ‘artsen van de toekomst’ opgeleid die dit nieuwe zorgconcept gaan uitrollen. Te beginnen in Groningen. De missie is om zoveel mogelijk (kwetsbare) oudere patiënten te helpen in de vaak stressvolle periode rond een ziekenhuis bezoek.

Een bezoek aan een dokter in een ziekenhuis brengt vaak spanningen met zich mee. Veel mensen zien daar erg tegen op en meer dan de helft zegt na afloop niet precies te hebben begrepen of onthouden wat de arts heeft gezegd. En voor veel patiënten is het niet mogelijk om familie of vrienden mee te nemen ter ondersteuning.

MedGezel
MedGezel gaat veel baat brengen op drie fronten: de patiënt weet zeker dat hij of zij maximaal voorbereid op artsenbezoek gaat en goed geïnformeerd weer thuis komt. De artsen besparen kostbare tijd omdat ze dingen niet meerdere keren hoeven uit leggen of na afloop worden benaderd met aanvullende vragen en de studenten doen ervaring op aan de ‘andere kant van de stethoscoop’ en hebben een mooie bijbaan in hun eigen vakgebied.

MedGezel werkt met veel partijen samen waaronder Studentaanhuis.nl die de back office beheert, De Geneeskundestudent die onder andere de studenten aanbrengt en Vrest om een goed beveiligd patiëntendossier aan te leggen. Ook is er een Raad van Advies die bestaat uit prominenten uit de zorgsector.

Medisch Coach
De medisch coaches, laatstejaars geneeskundestudenten en coassistenten, gaan aan de slag om zoveel mogelijk Groningers te begeleiden vóór, tijdens en na een ziekenhuisbezoek.
De student komt voor de afspraak bij de patiënt thuis en bereidt de afspraak met de dokter voor. Alle wensen en behoeftes komen aan bod en het medicijngebruik wordt in kaart gebracht. Vervolgens gaan ze samen naar het ziekenhuis, waarbij de medisch coach de patiënt ondersteunt. Na afloop bespreekt de medisch coach met de patiënt in begrijpelijke taal de bevindingen en maakt een handzaam, eenvoudig verslag. Dit vertrouwelijke verslag kan worden gedeeld met diegenen die voor de patiënt belangrijk zijn.

Sociale onderneming
MedGezel is een sociale onderneming, wat wil zeggen dat er een maatschappelijke doelstelling wordt nagestreefd en als er winst wordt gemaakt het grootste gedeelte wordt ingezet om minder draagkrachtigen financieel te ondersteunen. Er zijn ook onderhandelingen gaande met zorgverzekeraars om te onderzoeken of en hoe de kosten voor patiënten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.

Meer weten over MedGezel?
Patiënten kunnen zich aanmelden via de website www.MedGezel.nl waar ook alle informatie te vinden is. Voor meer informatie kunt u daarnaast contact opnemen met: Giliam Kuijpers, initiatiefneemster van MedGezel. Tel: 06-45642110

Bron: Zorgbelang Groningen