Skip to main content
Geen categorie

Ik volg mijn hart

By 20 juni 2018maart 10th, 2020No Comments

IK VOLG MIJN HART! GI­LI­AM KUIJ­PERS, SO­CI­AL EN­TRE­PRE­NEUR, MED­GE­ZEL

Mijn ver­haal be­gint en ein­digt al­tijd met de uit­spraak: Volg je hart. Dat ben ik ook gaan doen. Tot voor kort stel­de ik mij­zelf voor als “Ik ben kin­der­arts”, maar dat doe ik niet meer. Ik ben vrij van al­le ver­wach­tin­gen die een be­paal­de rol met zich mee­brengt en heb me he­le­maal los ge­wor­steld van al­le struc­tu­ren.

Voor het volledige verhaal en de beweegredenen van oprichtster Giliam Kuijpers klikt u op de knop.

Klik hier